از کودکی با شیوه های مختلف به ما یاد داده اند که ترس از انسانها معنا ندارد بلکه انسان باید این ترس را نسبت به خدا داشته باشد. حالا یک سوال پیش می آید که چرا بایداز خدا بترسیم مگر خداوند ترس دارد؟ در جواب باید این را متذکر شد که  ترس از خداوند به این معناست که انسان حین گرفتن تصمیم و انتخاب ها به این توجه داشته باشد که آیا این عمل و رفتارش مورد رضایت خداوند است؟ و از این هراس داشته باشد که آیا در روز حسابرسی  از او بابت انتخاب هایی که در دنیا کرده است بازخواست می شود یا خیر...

 امام حسین علیه السلام  اینچنین فرموده اند:
هیچ کس روز قیامت در امان نیست، مگر آن که در دنیا خدا ترس باشد.

منبع: مناقب (ابن شهر آشوب ) ج 4 ، ص 69