خانواده ای که در هنگام نیاز  و تنگ دستی به این فکر میکند که به کسی مراجعه کند تا مشکل مالی اش را حل کند ازنگاه اسلام خانواده ی موفق و کاملی نیست. بلکه خانواده ای موفق است که به جای دست دراز کردن جلوی دیگران به راهکارهایی برای رهایی از این وضعیت فکر می کند. چراکه ما باید آنقدر تلاش کنیم که در امور زندگی خود به کمک کسی نیاز داشته باشیم وبه خودکفایی برسیم.

پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله:

هر که چشمش به دست مردم باشد، اندوهش دراز و افسوسش پایدار شود.

میزان الحکمه ج3 ص62