پیامبر اکرم( صلی الله علیه و آله):

خدا را خالصانه یاد کنید تا بهترین زندگى را داشته باشید و با آن راه نجات و رستگارى را بپیمایید.

تحف العقول ص 202