اسلام پیوسته به افزایش علم و دانش بشری تاکید داشته است و مومنان را  نیز به فراگیری علوم و مهارت های روز تشویق می کند. لذا اگر نگاهی گذرا به سبک زندگی پیامبر اکرم (صلی الله علی و آله) به عنوان معرفی کننده این دین مبین، داشته باشیم به این نتیجه میرسم که این وجود مبارک سرتاسر عمر خویش را صرف خدمت به اسلام و تعلیم علوم اسلامی به مردم کرده است. لذا ما باید با پیروی از ایشان به عنوان کامل ترین انسان ها  به فراگیری علم و دانش  بپردازیم.

پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله):
هر کس در جوانى اش بیاموزد ، آموخته اش مانند نقش بر سنگ است و هر کس دربزرگ سالى بیاموزد، مانند نوشتن بر روى آب است.

منبع: نوادر راوندی،ص132