ارزش و صلاحیت انسان ها به میزان اموال و دارایی و گرانی لباس  و  مدل مو هایشان نیست. بلکه معرفی کننده ی شخصیت و  ارزش هر کس، میزان رعایت ادب در زندگیشان می باشد.
با آموزش این مسائل به فرزندان خود میتوانیم فرم دهنده ی عقیده و افکار او در آینده باشیم.

امام على علیه السلام:

مردم به تربیتِ نیک نیازمندترند تا به زر و سیم.

منبع: غررالحکم حدیث 3590