پیامبراکرم (ص) می فرمایند:
داناترین مردم کسى است که با مردم بیشتر مدارا کند و خوارترین مردم کسى است که به مردم اهانت کند.

منبع: بحارالأنوار | ج52 | ص75