آقای خانه که از خستگی زیاد ناشی از کار  وفعالیت به خانه برمیگردد انتظار دارد که همسرش با  گفتن یک خسته نباشید و اظهار محبت از او پذیرایی کند. بنابراین خانم خانه هم باید با رویی باز و خوشرویی  از او بابت زحماتش  تشکر کند و قدردان همسر خود باشد.

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:

بهترین زنان شما زن هایی هستند که دارای محبت هستند.

بحارالانوارج1ح235