یکی از حقوقی که هر فرزندی نسبت به پدر و مادرش دارد این است که برای او نامی پسندیده و خوب انتخاب کنند.
پدر و مادرها باید در هنگام نام گذاری برای فرزندانشان به این امر توجه داشته باشند که آیا این اسمی که برای فرزندشان انتخاب  میکنند در آینده برای فرزندشان مایه افتخار او می باشد یا خیر.

پیامبراکرم (صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:

اولین هدیه ای که هر یک از شما به فرزندش می بخشد نام خوب است. پس بهترین نام را برای فرزند خود انتخاب کنید.

منبع: وسائل الشیعه جلد 15