امام صادق(علیه السلام):
هرکس به شایستگی در حق خانواده اش نیکی کند عمرش طولانی می شود.
الکافی ج ۲ص۱۰۵