🔹در زندگی همه تکیه گاههایی داریم مثل پدر مادر و برادر و همسر ،گرچه والدین تمام تلاش خود  را برای خوشبختی  دخترانشان انجام میدهند. اما بنابر فطرت بعضی نیازها در زنان هست که فقط در کنار همسرانشان میتوانند آنها را برآورده کنند و مرد تکیه گاه محکمی برای زن خود است، بنابرین پر دین اسلام تعابیر عجیبی در مورد احترام به شوهر آمده است و از زنان خواسته قدر دان شوهرشان باشند.

🌹پیامبر اکرم فرمودند: اگر میخواستم به کسی دستور دهم که برای دیگری سجده کند به زن میگفتم که برای شوهرش سجده کند.

🔻مفاتیح الحیات ، ص263