اینجا بهانه ایست برای تأمل بیشتر

با نظم باشیم


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

شستن دست

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

احکام وضو: فرق وضوی خانم ها و آقایان

فرقی بین وضوی خانم ها و آقایان در مراحل وضو(شستن صورت و دست ها و مسح سر و پا) نمی باشد.

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰

هر گلی یک بویی دارد...

شاید این طبیعی باشد که هر پدر و مادری دوست دارد فرزندش دختر باشد یا بالعکس. اما این نباید در کیفیت محبت  او  نسبت به فرزندش تاثیر بگذارد.

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰

احکام وضو : وضوی با وسواس

بر کسی که نسبت به امور دینی وسواس شدید دارد، مانند اینکه مدام شک می کند که وضویش درست بوده یا خیر و یا اینکه چندین بار مسح میکند و  وضوی خود را تکرا میکند، واجب است که به شک خود توجهی نکند

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

احکام وضو: شک در انجام وضو

شک در وضو به دو صورت زیر می باشد:

1) شک در اصل وضو ( به این معنا که شک  کند که وضو گرفته است یا خیر) : اگر کسی در اصل وضو  شک داشته باشد، این شک اگر قبل از نماز باشد باید دوباره وضو بگیرد. اگر دربین نماز شک کند نماز او باطل است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

پرسش و پاسخ: وضو

سوال: اگر ندانیم که وضویمان باطل است و بعد از وضو گرفتن متوجه شویم که وضوی ما باطل بوده باید چکار کنیم؟

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

دست به دست هم بدیم


۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

خانم ها بخوانند..

آقای خانه که از خستگی زیاد ناشی از کار  وفعالیت به خانه برمیگردد انتظار دارد که همسرش با  گفتن یک خسته نباشید و اظهار محبت از او پذیرایی کند.

۲ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰

با یکدیگر مدارا کنیم...


۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰