اینجا بهانه ایست برای تأمل بیشتر

جلوی دیگران کسی را نصیحت نکنیم...

ائمه پیوسته به حفظ  آبروی مومنان وارتباط بین آنها تاکید ویژه ای داشته اند.

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰

چرا باید از خدا بترسیم؟

از کودکی با شیوه های مختلف به ما یاد داده اند که ترس از انسانها معنا ندارد بلکه انسان باید این ترس را نسبت به خدا داشته باشد.

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰