اینجا بهانه ایست برای تأمل بیشتر

۲۰ مطلب در مرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

احکام وضو: شک در انجام وضو

شک در وضو به دو صورت زیر می باشد:

1) شک در اصل وضو ( به این معنا که شک  کند که وضو گرفته است یا خیر) : اگر کسی در اصل وضو  شک داشته باشد، این شک اگر قبل از نماز باشد باید دوباره وضو بگیرد. اگر دربین نماز شک کند نماز او باطل است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

پرسش و پاسخ: وضو

سوال: اگر ندانیم که وضویمان باطل است و بعد از وضو گرفتن متوجه شویم که وضوی ما باطل بوده باید چکار کنیم؟

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

دست به دست هم بدیم


۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

خانم ها بخوانند..

آقای خانه که از خستگی زیاد ناشی از کار  وفعالیت به خانه برمیگردد انتظار دارد که همسرش با  گفتن یک خسته نباشید و اظهار محبت از او پذیرایی کند.

۲ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰

با یکدیگر مدارا کنیم...


۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

خودخواه نباشیم...


۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰

هدیه بدهیم...۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

با کودکان چطور برخورد کنیم؟


۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

با ادب بودن بهترین ملاک...

ارزش و صلاحیت انسان ها به میزان اموال و دارایی و گرانی لباس  و  مدل مو هایشان نیست.

۱ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰

زوج ها بخوانند...

انسان ها برای پیشرفت هرچه سریعتر و موفقیت روزافزون در زندگیشان به دنبال یک الگو میگردند تا  از تجربه های او استفاده کنند و از عملکرد های او در زندگی خود نیز الگو بگیرند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰