ائمه پیوسته به حفظ  آبروی مومنان وارتباط بین آنها تاکید ویژه ای داشته اند. تا جایی که فرموده اند وقتی که از مومنی غیبت کردید برای طلب بخشش وحلالیت به او نگویید بلکه برای خود و او  طلب آمرزش  کنید...
حال  اگر کسی در حضور دیگران به فردی تذکر دهد و او را نصیحت کند  سبب خجالت فرد وحتی شکسته شدن دل او میگردد. که دین مبین ما، ما را از این امر نهی کرده است.

امام حسن عسکری(علیه السلام):
کسى که دوستش را در خلوت نصیحت کند او را آراسته، و کسى که آشکارا او را نصیحت کند عیوب او را برملا کرده.

منبع: بحار الانوار ج78ص374