اینجا بهانه ایست برای تأمل بیشتر

قدرت جذب کنندگی رسانه ها

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

برشی از یک کتاب

اسلام دین عمل یا حرف؟

اکتفا نمودن بر عمل به《ظواهر دین》و رعایت نکردن روح آن ، باطل کردن مصالح تشریع ، و از بین بردن غرض دین است . چون اسلام همانطور که مکرر گفته ایم《دین عمل است ، نه دین حرف》و شریعت کوشش است نه فرض ، و مسلمانان به این درجه از انحطاط و سقوط اخلاقی و فرهنگی نرسیدند مگر به خاطر همین که به انجام تشریفات ظاهری اکتفا نموده و از《روح دین و باطن آن》بی خبر ماندند . 


المیزان ، علامه طباطبایی ، جلد 2 ص 353


۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰

برشی از یک کتاب

 کلمات همیشه این قدرت را ندارند که آدمهای خیلی خوشحال یا خیلی غمناک را ارضا کنند، زیرا آخرین بیان خوشحالی زیاد و غم زیاد سکوت است...!


منبع:  دشمنان | آنتوان چخوف | مترجم: سیمین دانشور


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

برشی از یک کتاب

در معاشرت ها، باید از برخورد های بی حاصل و یا زیان بار کم کنی و با سازندگی و باز دهی بپردازی . در معاشرت ها، سعی کن که یا بهره گیری و بیاموزی و یا بهره برسانی و تربیت کنی؛ خالی و بی بار حرکت ننمایی. سعی کن تا حالت ها و حرف ها و نگاه هایت، دنیا و لذت ها و سرگرمی ها را در دل ها، بزرگ نکند و آن ها را از هدف و حرکت باز ندارد.


منبع: نامه های بلوغ، علی صفایی حائری، ص۱۳۲


۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

🔰نیکی به شوهر🔹در زندگی همه تکیه گاههایی داریم مثل پدر مادر و برادر و همسر ،گرچه والدین تمام تلاش خود  را برای خوشبختی  دخترانشان انجام میدهند.

۰ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰

🔰تزویج مومن🔹خداوند همه انسان ها را در قبال یکدیگر مسئول میداند و بخاطر همین مسئولیت پذیری آنها ثواب مضاعف در آخرت قرار داده است که هم باعث دلگرمی مومنان در دنیا و هم سعادت اخروی آنان است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

🔰صله رحم🔹همه ما بغیر از معصومین علیهم السلام در زندگی خود مرتکب گناهانی شدیم و جبران خطا و اشتباه هم طبق عقل و دین لازم است.

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰

🔰سلام کن ...


۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

🔰گرامی داشتن فرزندان

🔹انسان تشنه محبت است و هر اندازه رفاه و مادیات فراهم باشد باز جای عطوفت و محبت را پُر نمیکند.
۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰

🔰آرامش...


۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰