اینجا بهانه ایست برای تأمل بیشتر

۸ مطلب در تیر ۱۳۹۷ ثبت شده است

باید بر عادت خود تسلط پیدا کنیم...

به او میگوییم چرا این کار بد را انجام میدهی؟ او هم درپاسخ میگوید که عادت کردم وترک عادت هم موجب مرض است. یعنی بعضی اوقات که به احوال خود نگاه میکنیم به این نتیجه می رسیم که ذره ای امید به ترک اعمال و رفتار های بد خود نداریم.

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰

بچه ی بازیگوش...

بعضی از پدر و مادر ها میگویند فرزند ما خیلی بازیگوش و پر تحرک است، واز این امرهم بسیار ناراحت و نگران هستند.

۰ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰

باید به خودکفایی برسیم...

خانواده ای که در هنگام نیاز  و تنگ دستی به این فکر میکند که به کسی مراجعه کند تا مشکل مالی اش را حل کند ازنگاه اسلام خانواده ی موفق و کاملی نیست.

۰ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰

یادِ خدا...

۰ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰

شیطنت بچه نشانگر چیست؟


۰ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰

ثوابِ اطعام گرسنه...

۰ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰

جلوی دیگران کسی را نصیحت نکنیم...

ائمه پیوسته به حفظ  آبروی مومنان وارتباط بین آنها تاکید ویژه ای داشته اند.

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰

چرا باید از خدا بترسیم؟

از کودکی با شیوه های مختلف به ما یاد داده اند که ترس از انسانها معنا ندارد بلکه انسان باید این ترس را نسبت به خدا داشته باشد.

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰