علم آموزی و کسب دانش به قدری نزد اسلام دارای اهمیت و جایگاه است که فرموده اند ز گهواره تا گور دانش بجوی. (این مصراع  معادل حدیث پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) است که فرموده اند: اُطلُبوا العلمَ منَ المَهدِ إلى اللَحدِ.)
همچنین در دنیای امروز کسی نزد مردم دارای ارج و قرب است که میزان تحصیلات و علم آموزی او نسبت به دیگران بیشتر باشد. چرا که فردی که با تلاش و کوشش پیوسته به دنبال فهمیدن و کسب علم است در دنیا و آخرت موفق و سربلند است. لذا پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) اینچنین فرموده اند:
خیر دنیا و آخرت با دانش است و شر دنیا و آخرت با نادانی.

منبع: بحار الانوار ج79ص170