انسان ها با انتخاب صفات خوب یا بد  برای خود شیوه و مدل زندگی کردنشان را انتخاب می کنند. بر این اساس اخلاقِ خوب به عنوان یک ارزش و یک صفتِ همه پسند  نه تنها به خود انسان حس مثبت و موفقیت القا میکند بلکه دیگران را به تحسین وتایید او  میدارد.

امام علی (علیه السلام):
هر کس خوش اخلاق باشد، زندگى اش پاکیزه و گوارا مى گردد.

منبع: تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 255 ، ح 5378