انسان ها برای پیشرفت هرچه سریعتر و موفقیت روزافزون در زندگیشان به دنبال یک الگو میگردند تا  از تجربه های او استفاده کنند و از عملکرد های او در زندگی خود نیز الگو بگیرند.
امام علی و حضرت فاطمه ی زهرا را میتوانیم به عنوان یک الگوی مناسب برای زوج های جوان مثال بزنیم. چراکه این دو گوهر تابناک در زندگیشان برای یکدیگر جز عشق، محبت و دلسوزی نداشتند. چه خوب است که زوج های جوان زندگی این دو معصوم بزرگوار را سرلوحه ی خود قرار دهند.

امام علی علیه السلام:
هرگاه فاطمه را می دیدم  تمام غم غصه هایم برطرف می شد.
منبع: جلد43ص134