فرقی بین وضوی خانم ها و آقایان در مراحل وضو(شستن صورت و دست ها و مسح سر و پا) نمی باشد. تنها تفاوت خانم ها و آقایان در انجام وضو، نوع شستن دست است بدان معنا که مستحب است آقایان در شستن دست، آب را به پشت آرنج بریزند ولی برای خانم ها مستحب است که آب را به داخل آرنج بریزند.

منبع: با استناد به کتاب آموزش مصور احکام  عبادات آیت الله خامنه ای ص113